aldatmanın belirtileri

Erkekler Neden Aldatır?

Erkeklerin kadınlarını aldatması çok yaygın bir durumdur ve kimilerince normal bile kabul edilebilmektedir. Erkeklere erken yaşlardan itibaren tanınan bu rahatlık, “kadın, erkeğin elinin kiridir” zihniyeti ile yetiştirilmeleri, erkeklerin sadakat duygusundan yoksun bir ruh haline sahip olmasına sebep olmaktadır. Bu yanlışı erkeklerin babaları, amcaları ya da dayıları yaptığı gibi anneleri bile yapabilmektedir.

erkekler neden aldatır

“Erkekler neden aldatır” sorusuna verilecek cevap çok fazladır ve büyük bir bölümü ise aşırı derecede basit ve anlamsız sebeplerdir. Sebebin basit, karmaşık ya da ciddi olup olmaması ihaneti kabul edilebilir kılmamaktadır. Bu hem kadınlar hem de erkekler için böyledir. Erkekler neden aldatır konusu üzerinde çokça durulmuştur ve her geçen gün daha da uzayan listeler ortaya çıkmıştır; ancak belli başlı ve yaygın olan bazı sebepler şunlardır:

 

Arkadaş Ortamı:

Aile değerlerine önem vermeyen, sorumluluk duygusundan yoksun arkadaşlar; sevgilisi ya da eşi olan erkekleri aldatmaya teşvik etme konusunda büyük bir tehlike unsurudur. Bu tip erkekler, kendi ailesindeki kadınlar dışında hiçbir kadının namusuna kıymet vermeyen erkeklerdir ve aldatmak onlar için bir oyundan ibarettir. İnsanı aldatmaktan alıkoyan en temel unsur vicdandır ve bu arkadaş ortamı aldatma konusunu öyle bir alaya alırlar ki, vicdan devre dışı kalıverir ve aldatma gerçekleşir. Eş ya da sevgili olarak seçilecek olan erkeğin arkadaş ortamının ne zihniyette olduğuna dikkat etmekte yarar vardır. Erkeklerin kadınlarına yansıtmadıkları yüzü, arkadaş ortamında kolaylıkla gün yüzüne çıkmaktadır ve kesinlikle göz ardı edilmemelidir.

 

Aşkın ve Heyecanın Bitmesi:

erkekler neden aldatır

En yaygın sebeplerden birisi de bu olmaktadır. Aşk duygusu kişileri bulutların üstünde hissettirmekte ve güçlü bir haz duygusu vermektedir; ancak her şeyin bir sonu olduğu gibi aşkın da bir sonu vardır ve olmak zorundadır. Aşkın bünyede kaldığı süre boyunca yaşanılan hatıralar, sevgi bağları ve verilen emekler aşkın bitmesi ile bir kalemde silinip atılmaktadır ve aynı haz duygusunu yakalamak için kişi arayışlara sürüklenmektedir. Bir yandan ilişkiye verilen emekler ve hatıralardan dolayı eldeki sevgili yedekte tutulmakta, bir yandan yeni kaçamak sevgililerle aşkın doruklarına çıkılmaktadır.

 

Elde Etme İçgüdüsü:

Avlanma erkeklerin ilkel içgüdüsüdür ve bu içgüdülerini sosyal yaşamda kadınlar üzerinde uygulayabilmektedir. Bu içgüdülerini avcılığa kanalize eden erkeklerin genellikle aldatma konusunda isimleri geçmemektedir.

 

Kendini Yetersiz Görmeye Başlama:

erkekler neden aldatır

Eşi tarafından hor görülen, aşağılanan erkekler bu durumu yaşamaktadırlar. Erkekler doğaları gereği ailesinde etkin bir role bürünebilmek, ihtiyaç duyulan, aranan kişiler olabilmek isterler. Ailenin ihtiyaçlarını karşılamak toplumumuzda erkekten sorulmaktadır. Erkeğin sorumluluklarını da kendi üzerine alan “süper kadınlar” bir süre sonra erkeği hor görmeye, aşağılamaya ve gurura dokunacak sözler söylemeye başlamaktadır. Bu durumda dışarıda kendisine değer veren ve ilgi gösteren herhangi bir kadın, erkeğin ilgisini çekmekte ve kişilik buna müsaitse erkek ihanet çukuruna doğru yol almaktadır.

Huzur Ortamının Kaybolması:

erkekler neden aldatır

Erkekler genellikle erken yaşlardan itibaren rahat yetiştirildiklerinden dolayı tahammül seviyeleri oldukça düşüktür ve huzursuz durumlarda ne yapacaklarını bilememektedir. Ne yapacaklarını bilemeyen erkekler huzurun kaybolduğu ilk anda kendisini dışarıda bulmaktadır. Huzuru sokakta bulmaya çalışan bir erkek, dışarıdaki her etkiye açıktır. Bu durumdaki bir erkek eğer sağlam bir kişiliğe ve vicdana sahip değilse, herhangi bir kadının gözüne çarptığında onun ağına düşmesi zor olmayacaktır.

 

Aldatmanın sebepleri çoktur ancak sebebi ne olursa olsun hepsi aynı kapıya çıkmaktadır. İnsanı insan yapan ise ilkel içgüdülerine hâkim olabilme kabiliyetidir. Aldatmak sorunlarla başa çıkamadığı gibi yeni sorunlar da doğuracaktır. Bundan dolayı eşler bir şekilde anlaşma yoluna varmalı; anlaşmanın bir yolu yoksa, saygı çerçevesinde yolları ayırmalı ve ihanetten her koşulda uzak durmalıdır.

1

Henüz yorum yok

Tüm Yorumları Göster

Bir yorum yazın